Zaregistrovat se   Přitlapkovat se
Přitlapkujte se tady:

Jméno:   Heslo:    

Pokud ještě nemáte svůj modrokocouří účet, zaregistrujte se! Registrací souhlasíte s podmínkami používání.
Zapomněli jste heslo?
Vyhledávání

Nahrává se...

Kupní smlouva

Datum2. května 2007  |  AutorKarolína Leitnerová  |  Zobrazení celkem/dnes22 680x / 3x

Ať jste chovatel prodávající kotě nebo zájemce kotě kupující, tento vztah by měl být, i pokud se dobře znáte a panuje mezi vámi důvěra, ošetřen řádnou kupní smlouvou. Sepsáním kupní smlouvy předejdete případným pozdějším dohadům, jaké kotě, za jakých podmínek, s jakými garancemi apod. bylo předmětem koupě.

Kupní smlouvou nazýváme dohodu o koupi zpracovanou písemně. Jak už slovo dohoda předesílá, mělo by jít o dokument, se kterým budou souhlasit obě zúčastněné strany. Smlouva by neměla být jednostranně výhodná, poškozující nebo omezující protistranu. V žádném případě byste neměli podepisovat smlouvu, s jejímž zněním nesouhlasíte, nebo která vás zavazuje k něčemu, co nejste ochotní či schopní bezezbytku dodržet.

Obvykle návrh smlouvy podává jedna strana a předkládá protistraně k okomentování a odsouhlasení. V tomto případě většinou návrh smlouvy připravuje chovatel. Není neobvyklé, když smlouva projde i opakovanými úpravami, které jsou prováděny až do chvíle, než jsou obě strany s výsledným dokumentem spokojené a připravené k podpisu. Svým podpisem se nezvratně zavazují k plnění smlouvy a pozdější změny obsahu smlouvy jsou možné pouze vypracováním dodatku, se kterým musí souhlasit, a svým podpisem toto stvrdit, obě strany.

Co by taková smlouva, jejímž předmětem je koupě kotěte měla obsahovat?

Obě zúčastněné strany, tedy jména prodávajícího a kupujícího, popř. jméno/jména chovatelské stanice, adresy, popř. další kontakty jako telefon, e-mail, rodná čísla prodávajícího a kupujícího. Na co si dát pozor? Zkontrolujte si vzájemně identitu podle nějakého dokladu. Nevěřte pouze tomu, co strany nadiktují. Údaje mohou být nepravdivé. Nedohledáte člověka pokud vám dal falešné jméno a adresu.

Dále musí být ve smlouvě specifikováno, co je předmětem koupě. V tomto případě např. kotě plemene Sphynx. Měl by zde být co nejpřesnější popis, tedy datum narození, barva, pohlaví, jména rodičů, identifikační číslo mikročipu nebo tetování. Později může identifikace sloužit k ověření, zda kotě je opravdu to kotě, které bylo předmětem koupě, a ne jiné, které za ně někdo vydává. To je důležité hlavně k dokazování například vrozených vad.

Ve smlouvě musí být zaznamenána i celková kupní cena a upřesněno, kdy a jak je splatná. V případě splátek, jaký bude splátkový kalendář (výše splátky, časový horizont splacení, forma úhrady - hotově, bezhotovostně na účet nebo poštovní poukázkou apod.)

Dále bude vyjmenováno, co vše je v kupní ceně zahrnuto. Může to být jen kotě, ale mohlo by zde být vypsáno i to, co chovatel s kotětem předává. Například očkovací průkaz, průkaz původu, kopie nebo originály výsledků různých testování a vyšetření (FELV, FIV, HCM, PKD, BAER... apod.)

Podmínky prodeje. Zde by měly být pečlivě vypsané a přesně formulované podmínky, za kterých se koupě uskuteční a které se jednotlivé strany zavazují plnit, většinou po koupi. Může zde být zakotveno, jak o kotě bude postaráno, např. že se majitel zavazuje nechat kotě každoročně přeočkovat, že kotěti poskytne za všech okolností přiměřenou lékařskou péči, kotě nedá do útulku, nepřeprodá třetí straně, nevyoperuje mu drápy, obstará mu společnost, dle dohody ho nechá vykastrovat, pokud se jedná o kotě, které není určeno do chovu, apod. V případě chovné kočky mohou být podmínky ještě přísnější, např. omezující počet vrhů na kočce, zakazující poskytování krycího servisu kocourem, který je předmětem koupě, zakazující prodej potomků kočky/kocoura který/á je předmětem koupě do chovu, nebo zakazující prodej potomků bez PP a podobně. Ze strany chovatele, tento se smlouvou může zavázat k pomoci novému majiteli v budoucnu, co se týká zdraví, výživy, asistenci při chovu a vystavování apod. V podstatě je tento bod smlouvy hodně otevřený a může zde být zakotveno mnoho podmínek, na kterých se strany dohodnou, chránící chovatelovu práci, ale ochraňující především kotě samotné před špatným zacházením.

Dalším bodem ve smlouvě jsou zdravotní a genetické garance. Chovatel vám garantuje, že je kotě při odchodu do nového domova zdravé. Pokud by se během několika dnů vyskytlo infekční onemocnění, podle druhu onemocnění a obvyklé inkubační doby lze snadno spočítat, zda se nakazilo ještě u chovatele, nebo už u nového majitele. V případě, že by veterinář potvrdil, že se kotě nakazilo ještě u chovatele, obvykle se chovatel zaváže uhradit léčení nebo jeho část, ale někdy i kotě vzít zpět a vrátit peníze. To záleží, na čem se strany dohodnou.

Genetická garance se vztahuje na geneticky podmíněná onemocnění. Ta mohou být už vrozená, ale ne na první pohled patrná, nebo se objevují v pozdějším věku. Zde opět chovatel uvede, na jaká přesně onemocnění se garance vztahuje, na kolik let ji poskytuje a jaká je náhrada v případě, že se takové onemocnění objeví. Například vrácení peněz nebo výměna kotěte, případně jiné kotě se slevou apod. Určitou pojistkou je, když vám na některá onemocnění (např. HCM, PKD, BAER) dá chovatel výsledek vyšetření kotěte a/nebo rodičů s negativním nálezem. Pokud chovatel taková preventivní vyšetření provádí a chová jen na nepostižených zvířatech, snižuje se riziko objevení určité genetické vady. Pečlivě si zkontrolujte a dohodněte s chovatelem délku garance. Některá genetická onemocnění se mohou projevit až v určitém věku. Pokud toto chovatel ví a dá kratší dobu garance, nebudete mít nárok na náhradu. Pokud nemáte u nějakého onemocnění jistotu, jaká je přiměřená doba garance, s důvěrou se obraťte na veterináře nebo specialistu v oboru pro radu.

Je obvyklé ve smlouvě zakotvit i případné sankce vyplývající z nedodržení smlouvy. Smlouva je právně platný dokument a pokud by došlo k jejímu porušení, je možné plnění vymáhat občansko-právní cestou. Je potřeba si toto uvědomit a nebrat na lehkou váhu. Pokud dojde k nedodržení smlouvy, strany by se měly pokusit dohodnout a najít společné řešení. Soud by měl být až posledním řešením smíru. Pamatujte na soudní výlohy, cestování k soudu, a že je to celkově věc nepříjemná.

Dále bývá ve smlouvě, že byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, a každá strana obdrží jeden. A že smlouva nabývá platnosti podpisem oběma stranami.

Pokud si obsahem smlouvy nejste jistí, můžete o konzultaci struktury smlouvy poprosit právníka. Co se týká konkrétních kočičích záležitostí, konzultaci může poskytnout nějaký zkušený chovatel (i jiného plemene) nebo někdo ze svazu chovatelů, pokud jste členy, případně veterinář. Určitě se najde někdo ochotný poradit. Profesionál se na vás nebude koukat jako na zjevení, chápe, že chcete mít jistotu a chcete se v budoucnu vyvarovat nepříjemností.

Jak postupovat, když si kotě vyberete a má dojít k odběru a podepsání smlouvy?

Kotě si vyberete na základě fotek, které vám chovatel posílá, viděli jste kotě na webu, nebo (a to úplně ideálně) kotě vyberete při osobní návštěvě. Někteří chovatelé vám je jen slíbí, a pokud k nim máte důvěru, postačí to. Pokud se budete chtít cítit jistěji, můžete požádat o sepsání rezervační smlouvy. Ta bude opět obsahovat jméno vaše a jméno chovatele (viz výše) a které kotě si rezervujete. Už i v rezervační smlouvě mohou být podmínky odběru a ty by se pak neměly od podmínek ve smlouvě lišit (hlavně by se neměly zpřísnit). I rezervační smlouva by měla obsahovat cenu kotěte, vyhnete se tomu, že vám chovatel řekne částku a při odběru najednou bude požadovat více. S chovatelem si můžete domluvit zálohu (možná si o ní chovatel rovnou řekne) v přiměřené výši a v rezervační smlouvě musí být, zda to je záloha vratná či nevratná, pokud nedojde z nějakého důvodu ke koupi kotěte, případně specifikovány podmínky, za kterých je záloha vratná (vážné rodinné nebo zdravotní důvody apod.) Chovatel chce většinou mít jistotu, že si kotě opravdu vezmete. Ve chvíli, kdy vám ho slíbí, ho přestane nabízet dalším zájemcům. Pokud byste si ho pak nekoupili, riskuje, že ho nebude moci už tak snadno prodat.

Dále zde může být specifikován termín odběru kotěte. Asi se chovatel i vy odmítnete zavázat k přesnému datu, ale může zde být, kdy nejdříve, a pokud nenastanou komplikace, kdy nejpozději, nebo například, že termín bude upřesněn.

V den odběru kotěte buď už obsah smlouvy máte s chovatelem vyřešený a všechny vaše připomínky jsou do smlouvy zapracované, smlouvu viděl odborník, zkrátka jste s jejím obsahem spokojeni, nebo smlouvu poprvé uvidíte až na místě a teprve budete řešit podrobnosti.

Pokud budete dolaďovat smlouvu až na místě, poproste chovatele (pokud tak neudělá sám) aby vám dal čas si smlouvu v klidu přečíst, a pokud se vám nebude něco zdát a budete to chtít změnit (viz výše), poproste ho o to. Nenechte se donutit k podpisu něčeho, s čím nesouhlasíte. Pokud se bude např. vymlouvat, že smlouva je již vytištěná z práce a on nemá doma tiskárnu a opravy nemůže provést, nedejte se! Dodatek se změnami může být sepsán i ručně a ke smlouvě přiložen. Nezapomeňte na podpisy dodatku! Pokud chovatel nebude chtít smlouvu upravit tak, abyste s jejím obsahem byli oba spokojení, raději se snad zvedněte a utečte. Když se nedokážete dohodnout už na začátku, později to může být vážný problém.

Vše, co vám má dle smlouvy s kotětem chovatel předat, musíte dostat. Může se ale stát, že například v době odběru ještě nebude vydaný rodokmen. Připište tento fakt do smlouvy nebo přílohy (dodatku) a domluvte s chovatelem, kdy a jak vám chybějící předá.

Pokud je to jen možné, odeberte kotě přímo u chovatele. Vyvarujte se předávání na výstavě nebo jiných místech. To je časté místo, kdy nezodpovědný chovatel použije tento trik a řekne, že smlouvu, očkovací průkaz nebo rodokmen apod. (případně všecko) zapomněl doma a pošle později. Riskujete, že neobdržíte nic, nebo nějaké nemilé překvapení v podobě očkovacího průkazu bez záznamů očkování, rodokmenu s jinými rodiči nebo dalšími nesrovnalostmi atd. Pak bude velmi těžké na chovateli něco vymáhat. Obzvlášť, pokud podepíšete smlouvu, kde svým podpisem stvrzujete, že jste to vše obdržel/a.

A nakonec

Vybírejte pečlivě chovatele, získejte k němu důvěru a pak bude i sebelepší smlouva jen takový dokument, pojistka navíc, a ne vaše jediná zbraň v ruce, abyste se domohli svých práv.
Obsah se nahrává...


Sdílejte!  |  O sdílení
Sdílet přes e-mail Sdílet na Facebooku Odeslat pomocí Facebook Messengeru Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+
Související Kočkočtení >

Chovatelství

Pokud se budete chtít věnovat odchovu koťátek, je důležité se řídit chovatelským řádem organizace chovatelů, tj. v Česku nejčastěji FIFé, popřípadě non–FIFé (WCF, CFA, TICA..). V tomto článku se pokusím vystihnout ty nejdůležitější body, které by měl chovatel znát a dodržovat...

Počet zobrazení20 183x
Datum4. května 2015

Jak se vyznat v PP

Průkaz původu kočky (PP) je něco jako rodný list u člověka. Je zde ...

Počet zobrazení30 562x
Datum18. dubna 2006


Reklama

Nejčtenější

1
Kdy je možné odebrat kotě od kočky? A proč ... (16x)
2
Veterinární poradna: Agresivní kocour (15x)
3
RSS kanály (15x)
4
Fotočlánek: (Ne)fotogenické kočky (14x)

Související články

Bude tohle NEJ fotka měsíce května?

...
Máte fotku svého kočičáka? Právě máte možnost ji do soutěže NEJ fotka nominovat!

Má Váš kočičák už svou stránku ve Zlaté knize?

Víte, že svému kočičákovi tady můžete vytvořit osobní stránku? Víte, že pak může mít své vlastní kočkoalbum, deníček a další?

Registrujte se!

Registrace není povinná, ale umožní Vám využívat všechny funkce, které Modrý kocouř.cz nabízí - jednoduché vkládání fotek, komentování nebo komunikace s ostatními Kocouřáky.

Reklama

Modrý kocouř.cz (c) 2024

Všechna práva vyhrazena.
O stránkách
Ochrana osobních údajů
Politika využití cookies
Modrokocouří blog
Novinky
Nápověda
Reklama
Kontakt

Archivováno Národní knihovnou ČR
Facebook Twitter Google Plus Instagram YouTube

Tyto stránky používají soubory cookies, abychom vám usnadnili a zpříjemnili jejich procházení. Rozumím
Jak cookies používáme?

Top